กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกร

‘กรมตรวจบัญชีสหกรณ์’ ยกระดับภาคการเกษตรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกร
  • ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือทางบัญชีให้มีความทันสมัยใช้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีเกิดเป็นนวัตกรรมทางบัญชี เพื่อชี้ทางสร้างเกษตรกรให้มั่นคง สู่ภาคการเกษตรที่มั่งคั่ง

จากคนที่ไม่มีพื้นฐานในด้านการเกษตรมาก่อน สู่การเป็นครูบัญชีอาสาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และมีจิตอาสาสามารถถ่ายทอดความรู้ บ่มเพาะองค์ความรู้ทางบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้กับเกษตรกร โดยการใช้บัญชีเป็นแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตร และบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ

นายประยงค์ บุญทอง ครูบัญชีอาสา ในจังหวัดอำนาจเจริญ เริ่มเข้ามาเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมสมัครเป็นครูบัญชีอาสาให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2554 จนประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการทำบัญชีอย่างจริงจัง สามารถแยกแยะรายรับรายจ่าย ต้นทุน กำไร จากการประกอบอาชีพได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลทางการเกษตร สู่การบริหารจักการในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเห็นประโยชน์จากการจัดทำบัญชีแล้วจึงได้ใช้พื้นที่การทำเกษตรของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านบัญชีให้แก่เกษตรกร ในชุมชน ความสำเร็จของครูประยงค์ บุญทองในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบของชุมชน จากการบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมถึงบันทึกข้อมูลการเกษตร สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการประกอบอาชีพของตนเอง และถอดบทเรียน เพิ่มองค์ความรู้ของการประกอบอาชีพ

โดยใช้บัญชีชี้ทาง “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีเงินออม” ตลอดจนสามารถนำไปวางแผนขยายผลต่อยอดบริหารจัดการภาคการเกษตร และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดี กินดี สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป

ด้านนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งสู่ประชาชนทั่วประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกร ให้ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็นในภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร มาแล้วตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง โดยเกษตรกรผู้มีองค์ความรู้ทางบัญชีนอกจากจะรู้รายรับ รายจ่าย รู้ตัวตนแล้ว ข้อมูล ที่ได้บันทึกจากการประกอบการทำเกษตรจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการตลาด รวมถึงต่อยอดพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให้เป็นสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้

โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชี และปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือทางบัญชีให้มีความทันสมัยใช้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีเกิดเป็นนวัตกรรมทางบัญชี เพื่อชี้ทางสร้างเกษตรกรให้มั่นคง สู่ภาคการเกษตรที่มั่งคั่ง และอนุรักษ์ให้ทรัพยากรการเกษตรมีความยั่งยืน


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

เชลล์ เติมสุข เติมรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกไข่ไก่ส่งต่อความสุขแก่ผู้ขับขี่

เชลล์ เติมสุข เติมรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกไข่ไก่ส่งต่อความสุขแก่ผู้ขับขี่

เชลล์ ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาชิกเชลล์ โกพลัสเติมน้ำมันครบ 300 บาท รับไข่ไก่จำนวน 1 แพ็ก (4 ฟอง) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไป

บุญรอดฯ สิงห์บุรี ออกรถพุ่มพวง นำผัก-ผลไม้จากแปลงเกษตรดูแลชุมชน

บุญรอดฯ สิงห์บุรี ออกรถพุ่มพวง นำผัก-ผลไม้จากแปลงเกษตรดูแลชุมชน

บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี หนึ่งในบริษัทฯ กลุ่ม บุญรอดบริวเวอรี่ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากแปลงเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ออกรถพุ่มพวงดูแลชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งนับเป็นนโยบายของบริษัทบุญรอดฯ ที่ให้โรงงานในเครือของบริษัทฯ ทุกพื้นที่ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค…

กวางตุ้งหยิบ ‘เทคโนโลยีขั้นสูง’ หนุนเกษตรกร ‘ปลูกข้าว-รากบัวอัจฉริยะ’

กวางตุ้งหยิบ ‘เทคโนโลยีขั้นสูง’ หนุนเกษตรกร ‘ปลูกข้าว-รากบัวอัจฉริยะ’

เทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยเหลือเกษตรกรประหยัดเวลา ประหยัดกำลังคน

สวพส. เผยการวิจัยพัฒนาปลูกกัญชง เคาะราคาเมล็ดพันธุ์เมษายนนี้

สวพส. เผยการวิจัยพัฒนาปลูกกัญชง เคาะราคาเมล็ดพันธุ์เมษายนนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนากัญชงหรือ เฮมพ์ พร้อมผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

ปิดทองหลังพระฯจ้างคนว่างงาน พัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมอาชีพขยายผลช่วยเกษตรกรพื้นที่แล้งซ้ำซาก เสริมรัฐบาลขับเคลื่อนแผนจัดการน้ำ 20 ปี

ปิดทองหลังพระฯจ้างคนว่างงาน พัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมอาชีพขยายผลช่วยเกษตรกรพื้นที่แล้งซ้ำซาก เสริมรัฐบาลขับเคลื่อนแผนจัดการน้ำ 20 ปี

ผลการสร้างงานรองรับคนตกงานจากปัญหาโควิด-19 และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจรระยะ 1 สัมฤทธิ์ผลเกิดคาด ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าขยายผลครอบคลุม 9 จังหวัด จ้างคนว่างงานอีก 612 คน เป็นพี่เลี้ยงปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ ได้พื้นที่รับประโยชน์อีกกว่า 6…

เคาะสองมาตรการบรรเทาภาระหนี้สะสม ต่อลมหายใจเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

เคาะสองมาตรการบรรเทาภาระหนี้สะสม ต่อลมหายใจเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มีมติในสองเรื่องหลัก แก้หนี้เกษตรกร ตั้งเป้า 2,700 ราย

เงินเยียวเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์วันนี้ 5 มิ.ย.63 วันสุดท้าย / อีกชุดยื่นได้ถึง 15 ส.ค.63

เงินเยียวเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์วันนี้ 5 มิ.ย.63 วันสุดท้าย / อีกชุดยื่นได้ถึง 15 ส.ค.63

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.63 ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15…

ขั้นตอน ปรับปรุงทะเบียน/ตรวจสอบสถานะ เกษตรกร ได้รับกระทบไวรัสโควิด-19

ขั้นตอน ปรับปรุงทะเบียน/ตรวจสอบสถานะ เกษตรกร ได้รับกระทบไวรัสโควิด-19

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตราการเยียวยาออกมาแล้วจ่าย 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 10 ล้านครัวเรือน เริ่ม พ.ค.- ก.ค. 2563…

เกษตรจังหวัดฯ แนะ ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ไม่มีความไวต่อแสง

เกษตรจังหวัดฯ แนะ ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ไม่มีความไวต่อแสง

จากกรณีที่มีเกษตรกรนำกระสอบปุ๋ยและสแลนกันแดดปิดคลุมหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บนถนนทางหลวงหมายเลข บร.3001 สายละหานทราย – นางรอง ช่วงถนน 4 เลนบริเวณบ้านจอมปราสาท ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ทั้งยังใช้เชือกมัดกับกระป๋องกาแฟ และก้อนหินผูกติดห้อยระโยงระยาง รวมจำนวน…

X