“ป๋อมแป๋ม” ยึดหลักสุข พอใจกับการเป็นคนธรรมดา เครียด – เสียใจ ระบายออกมา

“ป๋อมแป๋ม” ยึดหลักสุข พอใจกับการเป็นคนธรรมดา เครียด – เสียใจ ระบายออกมา

ป๋อมแป๋ม เคยผ่านปัญหาหนัก ๆ หลายครั้งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจกับคุณพ่อทำให้ไม่คุยกันนานถึง 8 ปี, การสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รัก