“ปืนใหญ่แซลมอน” ช่วยส่งปลากลับขึ้นไปวางไข่

“ปืนใหญ่แซลมอน” ช่วยส่งปลากลับขึ้นไปวางไข่

บริษัทในสหรัฐใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยทำให้ปลาแซลมอนสามารถกลับไปวางไข่ยังบริเวณต้นน้ำ ในพื้นที่ที่มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ประชากรปลาแซลมอนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐกำลังมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ขณะที่การสร้างเขื่อนทำให้ปลาแซลมอนว่ายน้ำกลับไปยังแหล่งอาศัยบริเวณต้นน้ำเพื่อวางไข่ได้ยากมากขึ้น นอกเหนือจากผู้ล่า เช่นมนุษย์และสัตว์ชนิดต่างๆ แล้ว พวกมันต้องว่ายทวนน้ำผ่านการใช้บันไดปลาที่ถูกสร้างขึ้นตามเขื่อนและทำนบหลายแห่ง ด้วยเหตุนี้ ทำให้บริษัท Whooshh Innovations เกิดไอเดียในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ปืนใหญ่แซลมอน”…