พบปลากระโทงแทง หนัก 500 กก. โผล่ที่สตูล

พบปลากระโทงแทง หนัก 500 กก. โผล่ที่สตูล

ที่แพปลารุ่งโรจน์ หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เรือประมง ป.โชคประภาภรณ์ ซึ่งเป็นเรือประมงอวนล้อม โดยมีนายนาวิน มานะกิจสมบูรณ์ อายุ 36 ปี (ไต๋บอล)…