กรมสรรพสามิต แจงปมปราบซุ้มยาดองเหล้า ยัน! ไม่ได้ปิดกั้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรมสรรพสามิต แจงปมปราบซุ้มยาดองเหล้า ยัน! ไม่ได้ปิดกั้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ชี้แจงการปราบปรามซุ้มยาดองเหล้า หลังตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าภาคเหนือ ได้ออกมาพูดถึงมาตการดังกล่าวว่า มาตรการของกรมสรรพสามิตในการเร่งปราบปราม ซุ้มยาดองเหล้า เป็นเพียงข้ออ้างในการเข้าไปทำลายวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นการทำลายการแปรรูปข้าวในระดับพื้นบ้าน และกำลังทำให้นายทุนใหญ่ไร้คู่แข่ง กรมสรรพสามิตขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้ โดยนางสาวรัชดา วานิชกร ในฐานะผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี…