ปราบซุ้มยาดองเหล้า

กรมสรรพสามิต แจงปมปราบซุ้มยาดองเหล้า ยัน! ไม่ได้ปิดกั้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าภาคเหนือ มองว่ามาตรการของกรมสรรพสามิตในการเร่งปราบปราม ซุ้มยาดองเหล้า เป็นการทำลายวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
  • ซึ่งทางผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษีชี้แจงว่า หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปิดกั้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่จำเป็นต้องมีการออกกฎระเบียบ เพื่อใช้กำกับการจำหน่ายสุราที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ชี้แจงการปราบปรามซุ้มยาดองเหล้า หลังตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าภาคเหนือ ได้ออกมาพูดถึงมาตการดังกล่าวว่า มาตรการของกรมสรรพสามิตในการเร่งปราบปราม ซุ้มยาดองเหล้า เป็นเพียงข้ออ้างในการเข้าไปทำลายวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นการทำลายการแปรรูปข้าวในระดับพื้นบ้าน และกำลังทำให้นายทุนใหญ่ไร้คู่แข่ง กรมสรรพสามิตขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้

โดยนางสาวรัชดา วานิชกร ในฐานะผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี ได้ออกมาชี้แจงว่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุราชุมชน ซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านสามารถที่จะดำเนินการผลิตได้ทั้งในรูปแบบของสุราแช่พื้นบ้าน เช่น อุ กระแช่ สาโท หรือสุรากลั่นชุมชน โดยสุราทั้ง 2 ประเภทนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากกรมสรรพสามิต ในฐานะที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ ดังกล่าว ก่อนจึงจะออกจำหน่ายได้ เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคมีความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ต้องการนำสุราแช่พื้นบ้าน หรือสุรากลั่นชุมชนดังกล่าว ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายจากกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว ไปใช้เพื่อการผลิตเป็นยาแผนโบราณ

โดยผสมสมุนไพรหรือวัตถุดิบพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อทำให้มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคตามตำรับยาแผนโบราณ ก็สามารถดำเนินการได้โดยขอขึ้นทะเบียนเป็น ตำรับยาสมุนไพรแผนโบราณกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้เช่นเดียวกัน

จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมสรรพสามิต และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปิดกั้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่อย่างใด แต่จำเป็นต้องมีการออกกฎระเบียบ เพื่อใช้กำกับการจำหน่ายสุราที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ

ไม่ขัดต่อหลักสุขอนามัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ ที่ใช้บริโภคดื่มกิน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารต่างๆ ก็ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน

กรมสรรพสามิตชี้แจงกรณีประเด็นข่าว

กรมสรรพสามิตชี้แจงกรณีประเด็นข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยนายประนอม เชิมชัยภูมิ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าภาคเหนือ กล่าวว่ามาตรการของกรมสรรพสามิตในการเร่งปราบปราม ซุ้มยาดองเหล้า เป็นเพียงข้ออ้างในการเข้าไปทำลายวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นการทำลายการแปรรูปข้าวในระดับพื้นบ้าน และกำลังทำให้นายทุนใหญ่ไร้คู่แข่ง โดยนางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต

โพสต์โดย สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X