เตรียมปรับหลักสูตรการเรียน ให้สอดคล้องกับ ตลาด-ภาคธุรกิจในอนาคต

เตรียมปรับหลักสูตรการเรียน ให้สอดคล้องกับ ตลาด-ภาคธุรกิจในอนาคต

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. หาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากหลักสูตรแล้ว สถาบัน โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน…