ปรับหลักสูตร ปรับหลักสูตรการเรียน

เตรียมปรับหลักสูตรการเรียน ให้สอดคล้องกับ ตลาด-ภาคธุรกิจในอนาคต

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากร ให้สอดคล้องกับตลาดและภาคธุรกิจในอนาคต
  • หวังให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาด

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. หาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและตรงกับความต้องการของตลาด

นอกจากหลักสูตรแล้ว สถาบัน โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ต้องมีความคล่องตัวเพื่อสอดรับกับธุรกิจ และความต้องการของตลาดในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ด้วย

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งตนคิดว่าปัญหาใหญ่ของเราคือ กระทรวงศึกษายังไม่สร้างโอกาส

และสร้างความยืดหยุ่นให้กับสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนมากนัก จึงเป็นหน้าที่ของ สพฐ.และ สอศ.ที่จะรับไปดูแล ปรับปรุง และรวบรวมข้อมูล เพื่อปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หน่วยงานทั้ง 2 จะสามารถรวบรวมข้อมูลได้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ถึงการพัฒนาโรงเรียน และหลักสูตรต่อไป

เพราะต่อไปในอนาคตคาดว่า ธุรกิจก่อสร้าง อุตสาหกรรมรถยนต์ และการโรงแรม จะขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วมากในประเทศไทย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเตรียมคนให้พร้อมเพื่อรองรับงานเหล่านี้


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X