ประโยคทักทายภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย! Let’s speak English

ประโยคทักทายภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย! Let’s speak English

ประโยคในภาษาอังกฤษสำหรับการทักทาย หรือถามไถ่สารทุกข์สุกดิบมีมากมาย ให้จำไปใช้ทุกประโยคคงจะไม่ไหว แต่อย่างน้อยๆ เราก็ควรจะเรียนรู้ประโยคที่ใช้บ่อยๆ ในการทักทายถามไถ่ทุกข์สุขกันค่ะ ประโยคทักทายภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย! “การทักทาย” ปกติในภาษาอังกฤษ จะไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากมายหนัก กล่าวคือการจะใช้ประโยคหรือคำศัพท์ไหนจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่เราพูดด้วย ส่วนใหญ่นอกจากการทักทายด้วย Good morning (สวัสดีตอนเช้า)…