มุมมอง “สมคิด” การเมืองทุบเศรษฐกิจชาติพัง  ?!

มุมมอง “สมคิด” การเมืองทุบเศรษฐกิจชาติพัง ?!

มุมมอง สมคิด การเมือง ทุบ เศรษฐกิจชาติพัง  ?!  “ที่เป็นห่วงมาก คือ ภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น สภาพประชาชนที่แตกแยก สภาพต่างๆ เหล่านี้เมื่อออกไปสู่สายตาชาวโลกมีผลกระทบอย่างแรงต่อความเชื่อใจ เพราะเป็นประเทศที่ไม่มีรัฐบาลที่แน่นอน ไม่รู้จะจบกันเมื่อไร” นายสมคิด…