10 ผักช่วยบํารุงสายตา ชะลอจอประสาทตาเสื่อม และป้องกันโรคต้อกระจก

10 ผักช่วยบํารุงสายตา ชะลอจอประสาทตาเสื่อม และป้องกันโรคต้อกระจก

หลังจากต้องใช้คอมพิวเตอร์และมือถือเป็นเวลานานๆ จึงส่งผลให้ดวงตาเกิดอาการปวดล้า ซึ่งการรับประทานผักบางชนิดก็สามารถช่วยบำรุงสายตา แก้ตามัว ตาฝ้าฟาง อีกทั้งยังชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาและลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจก และนี่คือ 10 ผักช่วยบํารุงสายตา ที่คุณควรรับประทานเป็นประจำ ตำลึง ตำลึง 100 กรัม มีวิตามินเอสูงถึง…

8 ผลไม้บํารุงสายตา แก้อาการตาล้าจากจอมือถือ และชะลอจอประสาทตาเสื่อม!!

8 ผลไม้บํารุงสายตา แก้อาการตาล้าจากจอมือถือ และชะลอจอประสาทตาเสื่อม!!

ปัจจุบันทุกคนต้องใช้สายตาเป็นเวลานานๆ จึงทำให้เกิดอาการปวดล้าดวงตาจากการใช้คอมพิวเตอร์และมือถือ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม วุ้นตาเสื่อม ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาก็ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของดวงตา และนี่คือ ผลไม้บํารุงสายตา ที่คุณควรรับประทานเป็นประจำ!! กีวี กีวีมีสารลูทีนและซีแซนทีน จึงช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตา เช่น ป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม ลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตา…