กรมอุทยานฯ แจงกรณี “บ้านแม่เกิบ” ยันไม่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กรมอุทยานฯ แจงกรณี “บ้านแม่เกิบ” ยันไม่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ก่อนหน้านี้ ‘ศรีสุวรรณ’ เตรียมร้องถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบหมู่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย เข้าข่ายรุกป่าหรือไม่