Shell เปิดตัวโครงการ WE Power Road Safety Digital Creator

Shell เปิดตัวโครงการ WE Power Road Safety Digital Creator

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เดินหน้าตอกย้ำพันธสัญญาด้านความปลอดภัย เปิดตัวโครงการ “We Power Road Safety Digital Creator” การแข่งขันเพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้นำองค์ความรู้และความถนัดทางเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อดิจิทัล พร้อมนำผลงานไปใช้จริงผ่านการเรียนรู้ในโรงเรียน มุ่งหวังช่วยลดอัตราอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นสนับสนุนแคมเปญ “การสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” ที่มีแผนดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน…

เชลล์ มั่นใจสำรองน้ำมันเพียงพอ เก็บ-จ่ายปลอดภัย พร้อมรับมือพายุ ปาบึก

เชลล์ มั่นใจสำรองน้ำมันเพียงพอ เก็บ-จ่ายปลอดภัย พร้อมรับมือพายุ ปาบึก

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยนางสาวอรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความพร้อมในการเก็บสำรอง น้ำมันเชื้อเพลิง ของคลัง น้ำมันเชลล์ ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลัง…