ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่น่าน-แพร่ จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก

ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่น่าน-แพร่ จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก

จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงสา อ.แม่จริม จ.น่าน และ อ.สอง จ จ.แพร่ เมื่อวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์…