กรมท่าฯ แจ้งผู้โดยสาร ควรโหลดปืนฉีดน้ำใต้เครื่อง แทนการนำขึ้นเครื่อง

กรมท่าฯ แจ้งผู้โดยสาร ควรโหลดปืนฉีดน้ำใต้เครื่อง แทนการนำขึ้นเครื่อง

กรมท่าฯ แจ้งผู้โดยสาร ควรจัดเก็บปืนฉีดน้ำที่ไม่เข้าข่ายเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นสัมภาระลงทะเบียน แทนการนำขึ้นเครื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ชี้แจงข้อแนะนำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่ผู้ดำเนินงานสนามบินได้มีข้อหารือมายังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการนำปืนฉีดน้ำไปกับอากาศยานนั้น ในการนี้ กพท. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการขนส่งทางอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่หารือแล้วจึงมีข้อแนะนำ ผู้ดำเนินงานสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศ…