Unseen Thailand “นั่งรถไฟลอยน้ำ” กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สัมผัสโมเมนต์สุดชิลและวิวสวยๆ

Unseen Thailand “นั่งรถไฟลอยน้ำ” กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สัมผัสโมเมนต์สุดชิลและวิวสวยๆ

“นั่งรถไฟลอยน้ำ” กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมวิวบรรยากาศเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย