Tom Daley นักกีฬากระโดดน้ำสหราชอาณาจักร ถักนิตติ้งระหว่างนั่งเชียร์แข่งขัน

Tom Daley นักกีฬากระโดดน้ำสหราชอาณาจักร ถักนิตติ้งระหว่างนั่งเชียร์แข่งขัน

เรื่องราวน่ารักชวนยิ้มของ Tom Daley นักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติอังกฤษ
ไปนั่งเชียร์การแข่งขันกระโดดน้ำบุคคลหญิง พร้อมกับถักนิตติ้งไปด้วยพร้อมๆ กัน