ปภ.เผยน้ำท่วมนราธิวาสแนวโน้มลดลง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.เผยน้ำท่วมนราธิวาสแนวโน้มลดลง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และยะลา รวม 11 อำเภอ 49 ตำบล 249 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 16,050 ครัวเรือน…