นราธิวาสน้ำท่วม

ปภ.เผยน้ำท่วมนราธิวาสแนวโน้มลดลง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
  • จังหวัดยะลาสถานการณ์น้ำท่วม เริ่มคลี่คลาย
  • เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และยะลา รวม 11 อำเภอ 49 ตำบล 249 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 16,050 ครัวเรือน 69,556 คน จังหวัดนราธิวาสระดับน้ำท่วมมีแนวโน้มลดลง จังหวัดยะลาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำ ออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เกิดสถานการณ์อุกทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส และยะลา รวม 11 อำเภอ 49 ตำบล 249 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 16,050 ครัวเรือน 69,556 คน โดยจังหวัดนราธิวาส เกิดสถานการณ์อุทกภัย 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร อำเภอแว้ง อำเภอจะแนะ อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงโก – ลก รวม 32 ตำบล 179 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 เทศบาล บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 14,530 ครัวเรือน 63,040 คน โรงเรียน 11 แห่ง ถนน 13 สาย อพยพประชาชนประชาชนไปยังทั้งหมด 244 คน 83 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำท่วมมีแนวโน้มลดลง

จังหวัดยะลาเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง และอำเภอรามัน รวม 17 ตำบล 70 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,520 ครัวเรือน 6,516 คน ถนน 4 สาย สะพาน 2 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 3 อำเภอ ยังคงมีน้ำท่วมขังในอำเภอรามัน

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสนับสนุนเรือท้องแบน เสื้อชูชีพ กระสอบทราย น้ำดื่ม พร้อมระดมเครื่องจักรกล ด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ท้ายนี้ หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ที่มา… กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X