‘นนท์ refresh’ เปิดจองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด

‘นนท์ refresh’ เปิดจองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด เฉพาะผู้ที่พักอาศัย หรือ มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น