‘มาลัยหลายชาย’ ธรรมเนียมเก่าแก่ฮินดู ให้สตรีสมรส ‘ยกครัว’

‘มาลัยหลายชาย’ ธรรมเนียมเก่าแก่ฮินดู ให้สตรีสมรส ‘ยกครัว’

‘มาลัยหลายชาย’  ประเพณีเก่าแก่ หนึ่งหญิงหลายชาย ที่ยังคงมีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้ว ปัญหาภายในครอบครัวที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในสังคมไทย หรือตามหลักความเชื่อในบางศาสนาเป็นที่ทราบกันดีว่า ประเพณที่ทั่วโลกทราบกัน คือการมีภรรยามากกว่า 1 คน เป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นชิน แต่ในขณะที่ยังมีคนอีกมากมาย ยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วมีประเพณีที่กำหนดให้สตรีสามารถสมรสกับชายได้มากกว่าหนึ่งคนเช่นกัน…