กลุ่มเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคาร เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าการ ธปท.

กลุ่มเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคาร เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าการ ธปท.

เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคาร เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีพนักงานธนาคารถูกกดดันให้ขายประกันตามที่ตั้งเป้าไว้