Application : GHB ALL แอปเดียวครบ จบทุกบริการ เหมือนยกธนาคารไว้ในมือคุณ สะดวก ปลอดภัย ที่ไหนก็ใช้บริการได้ ลดความเสี่ยงจาก COVID-19

Application : GHB ALL แอปเดียวครบ จบทุกบริการ เหมือนยกธนาคารไว้ในมือคุณ สะดวก ปลอดภัย ที่ไหนก็ใช้บริการได้ ลดความเสี่ยงจาก COVID-19

ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบกับคนทั่วทั้งโลก รวมถึงในประเทศไทย ถือเป็นแรงผลักดันให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จนนำมาสู่วิถีชีวิตปกติใหม่ หรือ New Normal เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของทุกคนให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยังลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ…

รีวิว กู้บ้าน ธอส. ชั้นเดียวงบสร้างบ้าน 780,000 รวมตกแต่ง

รีวิว กู้บ้าน ธอส. ชั้นเดียวงบสร้างบ้าน 780,000 รวมตกแต่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นกู้ สร้างบ้านของตัวเองสักหลัง แต่ยังงงๆ ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะยื่นกู้ได้ จะกู้เดี่ยว หรือ ยื่นกู้ร่วมดี ?  ลองแวะมาชมกระทู้ รีวิวกู้บ้าน ธอส. ชั้นเดียว งบสร้างบ้าน 780,000…

คนอยากมีบ้านมาทางนี้! ครม.เห็นชอบ “มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”

คนอยากมีบ้านมาทางนี้! ครม.เห็นชอบ “มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระ โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้มี รายได้น้อยและปานกลาง…

สรุปสินเชื่อโครงการ ‘บ้านคนไทยประชารัฐ’ โดย ออมสิน-ธอส. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิพิจารณาก่อน

สรุปสินเชื่อโครงการ ‘บ้านคนไทยประชารัฐ’ โดย ออมสิน-ธอส. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิพิจารณาก่อน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการสำหรับผู้ซื้อรายย่อย ประกอบด้วย 1.ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง 2.ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน 3.ประชาชนทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยให้สิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรก สินเชื่อโครงการ แบ่งเป็น  1.สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการ…

เริ่มวันแรก! 2 ม.ค. 62 ธอส. รับเรื่องยื่นกู้ โครงการบ้านล้านหลัง

เริ่มวันแรก! 2 ม.ค. 62 ธอส. รับเรื่องยื่นกู้ โครงการบ้านล้านหลัง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เริ่มเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง กับ ธอส. ในกลุ่ม 59,000 ล้านบาทแรก จากยอดจองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศ 127,000 ล้านบาท ยื่นคำขอกู้กับธนาคารวันแรก 2 มกราคม 2562 เชื่อมีลูกค้าประชาชนที่จองสิทธิไว้แล้วให้ความสนใจทยอยยื่นคำขอกู้ครบทั้งกรอบวงเงินรวม…