ไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศหยุดทำประมงผิดกฏหมาย

ไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศหยุดทำประมงผิดกฏหมาย

ประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศหยุดทำประมงผิดกฏหมาย ประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลการหยุดทำประมงผิดกฏหมายที่ขาดการรายงานและไร้การควบคุม(ไอยูยู) ครั้งที่ 3 ที่กรมประมงได้ส่งประกวดต่อ International MCS Network ในการประชุมเวิร์คช็อปอบรมการบังคับใช้กฏหมายด้านการประมงโลกครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพมหานคร สำหรับรางวัลดังกล่าว มอบให้กับบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของประเทศต่าง…