ข่าวสดวันนี้ ทำประมงผิดกฎหมาย

ไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศหยุดทำประมงผิดกฏหมาย

ประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศหยุดทำประมงผิดกฏหมาย ประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลการหยุดทำประมงผิดกฏหมายที่ขาดการรายงานและไร้การควบคุม(ไอยูยู) ครั้งที่ 3 ที่กรมประมงได้ส่งประกวดต่อ International MCS Network ในการประชุมเวิร์คช็อปอบรมการบังคับใช้กฏหมายด้านการประมงโลกครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพมหานคร สำหรับรางวัลดังกล่าว มอบให้กับบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของประเทศต่าง…

Home / NEWS / ไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศหยุดทำประมงผิดกฏหมาย

ประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศหยุดทำประมงผิดกฏหมาย

ประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลการหยุดทำประมงผิดกฏหมายที่ขาดการรายงานและไร้การควบคุม(ไอยูยู) ครั้งที่ 3 ที่กรมประมงได้ส่งประกวดต่อ International MCS Network ในการประชุมเวิร์คช็อปอบรมการบังคับใช้กฏหมายด้านการประมงโลกครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลดังกล่าว มอบให้กับบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศจากทั่วโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ป้องกันและขจัดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไอยูยู ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการทำประมงทั่วโลกให้ก้าวเข้าสู่การประมงอย่างยั่งยืน

แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของไทยในการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่อุปทานมาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง ไอยูยู และควบคุมมิให้มีการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงไอยูยู เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงไทยปราศจากการทำประมงไอยูยูทั้งระบบ นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการผลิตสินค้าประมงของไทยได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจากทั่วโลกต่อไป

X