เผยภาพเบื้องหลังสุดแกร่ง “ทหารดุริยางค์” ตำแหน่งที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้

เผยภาพเบื้องหลังสุดแกร่ง “ทหารดุริยางค์” ตำแหน่งที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้

เผยภาพเบื้องหลังสุดแกร่ง “ทหารดุริยางค์” งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำแหน่งที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ได้สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่างมีภาพความประทับใจในหลากหลายรูปแบบเผยแพร่ไปยังโซเชียลมีเดียกันอย่างกว้างขวาง ทั้งการแสดงน้ำใจต่อกัน อีกทั้งยังมีภาพความแข็งแกร่งของนายร้อย จปร. ที่สวมเครื่องแบบเต็มยศยืนประจำจุดรอขบวนเสด็จฯ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดจนเหงื่อไหลเป็นน้ำ ล่าสุด…