แรงงานไทรอัมพ์ ทวงถามการเยียวยา หลังยืนหนังสือไปหลายครั้งไม่คืบหน้า

แรงงานไทรอัมพ์ ทวงถามการเยียวยา หลังยืนหนังสือไปหลายครั้งไม่คืบหน้า

แรงงานไทรอัมพ์ จัดกิจกรรมทวงสิทธิกรรมกรให้ครบตามกฎหมายแรงงาน กรณีที่พนักงานถูกเลิกจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ทำให้พนักงานจำนวนกว่า 1,388 คน ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย