ต้อ มารุต – แบงค์ – รัน – เอฟ ร่วมเปิดงานบ้านสมเด็จสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข

ต้อ มารุต – แบงค์ – รัน – เอฟ ร่วมเปิดงานบ้านสมเด็จสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สนง.เขตตลิ่งชัน สนง.เขตธนบุรี จัดพิธีเปิดงานบ้านสมเด็จสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข