จีนเร่งแผนดูแลความปลอดภัยในโรงพยาบาล หลังเหตุแทงหมอดับ

จีนเร่งแผนดูแลความปลอดภัยในโรงพยาบาล หลังเหตุแทงหมอดับ

ในรายงานการทำงานของรัฐบาลที่นำเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของสภาประชาชนของเทศบาลนครปักกิ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (12 ม.ค.) นายกเทศมนตรีกล่าวว่าปักกิ่งจะผลักดันโครงการริเริ่มปักกิ่งสุขภาพดีต่อไป การรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์รวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นระเบียบ คือหนึ่งในภารกิจริเริ่ม ซึ่งรวมถึงการสร้างระบบบริการสุขภาพครบวงจร ที่เปลี่ยนจากการรักษาโรคไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการนี้ ช่วงปลายปี 2019 คดีที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแพทย์ที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง สร้างความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง หมอหยางเหวินที่ทำงานในห้องฉุกเฉิน ถูกซุนเหวินปินบุตรชายของผู้ป่วยแทงด้วยมีด…