เตือน! ใช้ช้อน หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เสี่ยงติดเชื้อที่มากับน้ำลาย

เตือน! ใช้ช้อน หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เสี่ยงติดเชื้อที่มากับน้ำลาย

กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชน เลี่ยงการกินดื่มโดยใช้ ช้อน หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เสี่ยงโรคติดต่อที่มากับน้ำลาย วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10…