ติดเชื้อ น้ำลาย

เตือน! ใช้ช้อน หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เสี่ยงติดเชื้อที่มากับน้ำลาย

คัดลอก URL แล้ว

กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชน เลี่ยงการกินดื่มโดยใช้ ช้อน หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เสี่ยงโรคติดต่อที่มากับน้ำลาย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะการกินดื่ม โดยใช้ ช้อนส้อม หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เพราะอาจติดเชื้อโรคผ่านทางน้ำลายได้

อาทิ ไวรัสตับอักเสบ เอ และบี  โรคมือ เท้า ปาก เริม คางทูม รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ มีแผลหรือเชื้อราในปาก เหงือกและฟันอักเสบ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณความรุนแรงของเชื้อโรค และภูมิต้านทานของแต่ละคน

สำหรับวิธีการป้องกันขอให้ประชาชน ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หลีกเลี่ยงการใช้ช้อนส้อม หลอด แก้วน้ำ ร่วมกันกับผู้อื่น หากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลาง รวมถึงรักษาสุขอนามัยและความสะอาดส่วนบุคคล โดยหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย ไอ จาม หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X