ตาแห้ง โรคยอดฮิตของคนติดจอ ใครจ้องมือถือ คอมพิวเตอร์นานๆ ต้องระวัง!!

ตาแห้ง โรคยอดฮิตของคนติดจอ ใครจ้องมือถือ คอมพิวเตอร์นานๆ ต้องระวัง!!

ตาแห้ง ปกติดวงตาจะสร้างน้ำตาในปริมาณที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เมื่อร่างกายผลิตปริมาณน้ำตามาหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดอาการตาแห้ง หากปล่อยให้ตาแห้งเป็นเรื้อรัง จะทําให้เกิดอักเสบของกระจกตาเป็นแผลกระจกตาได้ สาเหตุของอาการตาแห้ง การใช้สายตาเป็นเวลานาน เช่น ดูโทรศัพท์ ใช้คอมพิวเตอร์ การใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน ผู้หญิงที่อายุมากขึ้น วัยหลังหมดประจำเดือน ผู้ที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือหลับไม่สนิท การอยู่ในสภาพอากาศแห้งเป็นเวลานาน…