15 ภาพ แบบทดสอบตาบอดสี ตาของคุณปกติหรือไม่ มาทดสอบกัน!!

15 ภาพ แบบทดสอบตาบอดสี ตาของคุณปกติหรือไม่ มาทดสอบกัน!!

โรคตาบอดสี สามารถเป็นได้ตั้งแต่เกิดและเป็นได้ในภายหลัง ซึ่งหากเป็นตั้งแต่กำเนิดจะต้องเป็นโรคนี้ไปตลอดชีวิตเพราะยังไม่มีวิธีรักษา ส่วนรายที่เป็นโรคนี้ภายหลังเมื่อพบความผิดปกติควรรีบรับการตรวจรักษาทันที กลุ่มที่พบมากที่สุดคือ ตาบอดสีเขียว-แดง ส่วนในกลุ่มที่ตาบอดสีภายหลังมักจะ ตาบอดสีน้ำเงิน-เหลือง ผู้ป่วยที่เป็นตาบอดสีจะไม่สามารถทำงานบางประเภทได้ เช่น นักเดินเรือ งานที่เกี่ยวกับสี ทำงานในห้องนักบิน จิตรกร ซึ่งบางคนอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาบอดสีจนกว่าได้รับการทดสอบ…

มาชมภาพเปรียบเทียบ คนตาบอดสี มองเห็นโลกเป็นแบบไหนกัน??

มาชมภาพเปรียบเทียบ คนตาบอดสี มองเห็นโลกเป็นแบบไหนกัน??

ตาบอดสี (Color blindness) พบว่าผู้หญิงตาบอดสี เพียง 0.5% ส่วนใหญ่พบในผู้ชายถึง 8% ซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งจากการมองเห็นสีที่ผิดเพี้ยนไป สิ่งที่คนสายตาปกติมองเห็น ตาบอดสีเขียว หรือ Deuteranomalia เป็นคนตาบอดสีที่พบได้มากที่สุด พบในผู้ชายประมาณ…