สายการบินได้อะไร เมื่อออกโปรฯตั๋ว 0 บาท

สายการบินได้อะไร เมื่อออกโปรฯตั๋ว 0 บาท

โดยปกตินั้นสายการบินจะมีการกำหนดราคาไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดหมายเดียวกัน เดินทางเวลาเดียวกัน โดยตั๋วเครื่องบิน 0 บาท จะมีเฉพาะบางเที่ยวบิน และมีปริมาณที่จำกัดตามที่นั่งทั้งหมดบนเครื่อง ตั๋วลักษณะนี้มักถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด สำหรับเส้นทางการบินที่ได้รับความนิยมน้อย เพื่อเพิ่มปริมาณผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ ให้มากขึ้น ดีกว่าปล่อยที่นั่งให้เสียไปเปล่าๆ เพราะต้นทุนหลักของสายการบินคือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง…