Ford บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพิ่มความอุ่นใจในเทศกาลปีใหม่

Ford บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพิ่มความอุ่นใจในเทศกาลปีใหม่

ฟอร์ดตอกย้ำการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ส่งมอบความสุขให้เจ้าของรถฟอร์ดอุ่นใจในการขับขี่ตลอดการเดินช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมอบบริการเสริมพิเศษสำหรับเจ้าของรถฟอร์ดที่อายุไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ภายใต้การใช้งานไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน  (ไม่ครอบคลุมรถที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ แบตเตอรี่หมด) เพียงติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด (Ford Call Center) หรือใช้บริการผ่าน Roadside…