Our Beloved Summer ร้อนนั้นเรารักกัน : ความทรงจำของรักแรกสู่การกลับมาพบกันที่ทำให้หัวใจเต้นรัวอีกครั้ง

Our Beloved Summer ร้อนนั้นเรารักกัน : ความทรงจำของรักแรกสู่การกลับมาพบกันที่ทำให้หัวใจเต้นรัวอีกครั้ง

Our Beloved Summer: ร้อนนั้นเรารักกัน ซีรีส์เกาหลีโรแมนติกคอเมดี้ ในสถานการณ์แสนซับซ้อนเมื่ออดีตคู่รักต้องกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในบริบทที่เปลี่ยนไป