จีนเปิดภาพสะเทือนขวัญ ! ชี้เป็นการสู้รบกับลัทธิก่อการร้ายใน ‘ซินเจียง’

จีนเปิดภาพสะเทือนขวัญ ! ชี้เป็นการสู้รบกับลัทธิก่อการร้ายใน ‘ซินเจียง’

จากกรณีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติผ่านสิ่งที่เรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ 2019” (Uyghur Human Rights Policy Act of 2019) เมื่อวันอังคาร (3 ธ.ค.) โดยทางการจีนระบุว่า…