Shopee เผยทิศทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน

Shopee เผยทิศทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน

Shopee(ช้อปปี้) จัดงานแถลงทิศทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน ภายใต้ชื่อกิจกรรม Shopee Media Trip เมื่อวัน 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา Shopee(ช้อปปี้) ผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเครือบริษัท Sea จัดงานแถลงทิศทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…