ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานเงิน 2.4พันล้าน ช่วยเหลือ 27โรงพยาบาล

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานเงิน 2.4พันล้าน ช่วยเหลือ 27โรงพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 2,407 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือ 27 โรงพยาบาลทั่วประเทศ วันนี้ (7 พ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก…