รายชื่อชุดตรวจ ชุดตรวจ rapid antigen test 24 ยี่ห้อที่ผ่าน อย.แล้ว

รายชื่อชุดตรวจ ชุดตรวจ rapid antigen test 24 ยี่ห้อที่ผ่าน อย.แล้ว

จากที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้มีการใช้งานชุดตรวจ rapid antigen test เพื่อในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนที่ต้องการตรวจนั้น ทางกระทรวงได้ออกข้อแนะในการเลือกชุดตรวจ โดยจะต้อง ตรวจในสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น ชุดตรวจต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียน อย. การเก็บตัวอย่าง ให้ทำตามที่ชุดตรวจกำหนด ใช้เพื่อคัดกรองเบื้องต้น และควรได้รับการตรวจยืนยันด้วย…