“ฉันไม่ได้อ้วนนะ แค่อวบๆ เอง” ประโยคภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

“ฉันไม่ได้อ้วนนะ แค่อวบๆ เอง” ประโยคภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

เรื่องน้ำหนักเป็นเรื่องที่ Sensitive มากๆ โดยเฉพาะกับสาวๆ โดยปกติแล้ว ฝรั่งจะไม่ค่อยทักผู้อื่นเรื่องน้ำหนัก โดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักเพิ่ม หรือจะไม่ค่อยถามว่า เค้าหนักเท่าไหร่ เพราะถือเป็นเรื่องที่เสียมารยาทค่ะ แต่บางครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องถามน้ำหนัก อย่างเช่น เวลาไปพบแพทย์ เป็นต้น “ฉันไม่ได้อ้วนนะ…