จีนเรียกร้องต่างชาติเคารพ ‘จีนเดียว’ หลังไต้หวันเลือกตั้งผู้นำ

จีนเรียกร้องต่างชาติเคารพ ‘จีนเดียว’ หลังไต้หวันเลือกตั้งผู้นำ

เมื่อวันอาทิตย์ (12 ม.ค.) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่าจีนขอคัดค้านความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทุกรูปแบบระหว่างไต้หวันและประเทศต่างๆ ที่เจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน พร้อมกล่าวกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ปฏิบัติตามหลักการจีนเดียว เกิ่งส่วง โฆษกกระทรวงฯ ออกมาแถลงหลังเจ้าหน้าที่อาวุโสของบางประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น…