มหากาพย์ ‘จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว’ ชนวนขัดแย้งกรมอุทยานฯ-เอกชนพังงา

มหากาพย์ ‘จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว’ ชนวนขัดแย้งกรมอุทยานฯ-เอกชนพังงา

มาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากชาวต่างชาติ และภายในประเทศเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี แต่สิ่งที่น่ากังวลอย่างหนึ่งคือจำนวนนักท่องเที่ยวมีมากนั้น อาจทำให้แหล่งธรรมชาติภายในประเทศหลายส่วนถูกทำลายได้เช่นกัน แม้ ‘อุทยานแห่งชาติ’ จะถูกจำกัดความให้เป็นเขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่อรักษาและทำการคุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม ทั้งยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความมีทัศนียภาพอันโดดเด่น สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากมายมหาศาล…