JAWA ส่งรุ่นพิเศษ 2 สีใหม่แห่งการรำลึก 50 ปี ของชัยชนะในอินเดีย

JAWA ส่งรุ่นพิเศษ 2 สีใหม่แห่งการรำลึก 50 ปี ของชัยชนะในอินเดีย

JAWA Motorcycles เปิดตัวรถจักรยานยนต์ JAWA รุ่นพิเศษ 2 สีด้านใหม่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะของกองทัพอินเดียในสงครามอินเดีย – ปากีสถานปี 1971