ขนส่งเมืองพัทลุงนำร่อง เปิดช่องทางด่วน ต่อภาษีรถเพียง 1 นาทีเดียว

ขนส่งเมืองพัทลุงนำร่อง เปิดช่องทางด่วน ต่อภาษีรถเพียง 1 นาทีเดียว

  เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดช่องทางบริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru…