ประมวลภาพพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562

ประมวลภาพพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562

รวมภาพบรรยากาศ พระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ภาพบรรยากาศงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2561 โดย ผู้ทำหน้าที่ เป็นพระยาแรกนา คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง…