จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พืชมงคล

ประมวลภาพพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562

คัดลอก URL แล้ว
รวมภาพบรรยากาศ พระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2561 โดย ผู้ทำหน้าที่ เป็นพระยาแรกนา คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เทพีคู่หาบทอง ได้แก่

  1. น.ส.กันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. น.ส. ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร

เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่

  1. น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
  2. น.ส.อาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตร

พระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคเพิ่ม และ พระโคพูล


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

เปิดคำพยากรณ์ ‘อาหารพระโค’ 7 อย่าง บอกความหมายใดบ้างในวันพืชมงคล

เปิดคำพยากรณ์ ‘อาหารพระโค’ 7 อย่าง บอกความหมายใดบ้างในวันพืชมงคล

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 9…

X