กทม.ทุ่มงบฯ ปี 2563 กว่า 8.3 หมื่นล้าน มุ่งพัฒนากรุงเทพฯ

กทม.ทุ่มงบฯ ปี 2563 กว่า 8.3 หมื่นล้าน มุ่งพัฒนากรุงเทพฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้จัดแถลงข่าว “ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ร.ต.ต.…