แพทย์แนะงดจุดธูป-เผากระดาษ ช่วงตรุษจีน ลดฝุ่นละออง PM 2.5

แพทย์แนะงดจุดธูป-เผากระดาษ ช่วงตรุษจีน ลดฝุ่นละออง PM 2.5

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าหน่วยโรคปอดและทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กล่าวว่า เป็นห่วงเรื่องผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีการจุดธูป และเผากระดาษเงินกระดาษทองจำนวนมาก โดยควันจากธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทอง จะเป็นมลพิษทางอากาศสูง ไม่เพียงแค่ฝุ่น PM 2.5…