ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 9 ด. ‘หญิงเป็ด จารุวรรณ’ คดีทุจริตเงินสัมมนา

ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 9 ด. ‘หญิงเป็ด จารุวรรณ’ คดีทุจริตเงินสัมมนา

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้อ่านคำพิพากษาศาลฏีกาในคดีคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. จำเลยที่ 1 ในฐานความผิด ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 สืบเนื่องจากเมื่อปี 46 คุณหญิงจารุวรรณ…